Endüstriyel Atıksu Arıtma Sistemleri

endustriyel-atik-su

Çeşitli sanayi kuruluşlarından kaynaklanan atıksuların arıtılması amacıyla kullanılan kimyasal atıksu arıtma sistemlerdir.Atıksu karakteristiklerine göre değişik yöntemler uygulanarak tasarlanan hidrotem endüstriyel ve kimyasal  atıksu sistemleri, işletmelerin üretimleri, sanayi dalı, atıksuyun kirlilik derecesi, niteliği, yoğunluğu, alıcı ortam deşarj standartları vb. koşullara bağlı olarak dizayn edilirler.Farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerden alınan atıksu numuneleri hidrotem atıksu departmanı tarafından yapılan arge çalışması neticesinde en iyi arıtılabilirlik yöntemi belirlenerek bölgesel durumlara bağlı olarak kimyasal arıtma sistemleri ile paket veya betonarme tesisler kurarak istenilen alıcı ortam standartlarına ulaştırmaktadır.

 
free pokerfree poker