Genelgeler

Atık Yönetimi

Düzenli Depolama Tesisleri Denetim Talimatnamesi (2011/13)

Katı Atık Bertaraf ve Ön İşlem Tesisleri Proje Onayı Genelgesi (2011/12)

Orman Sayılan Alanlarda Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesislerine Verilecek İzinlere İlişkin Genelge (2011-10)

Düzenli Depolama Tesisi Uygulama Projeleri Hazırlanmasına İlişkin Genelge ( 2011/6)

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşletme Tesisleri

Atıkların Düzenli Depolamasına Dair Yönetmeliğe İlişkin Genelge (2010/16)

Entegre Atık Yönetim Planı Genelgesi (2010/9)

Ormanlık Alanlarda Katı Atık Bertaraf Tesislerine Verilecek İzinler (2010/2)

Tıbbi Atıkların Bertarafına Dair Genelge ( 2010/17) (Ekler)

Entegre Atık Yönetim Planı Genelgesi (2009-09)

2010/09 sayılı "Entegre Atık Yönetim Planı" Genelgesi (Klavuz) (Dağıtım) (Dağıtım Listesi)

Harfiyat Toprağı - İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yetki Devri (2008/6)

Katı Atık Karakterizasyonu ve Katı Atık Bertaraf Tesisleri Bilgi Güncellemesi (2007/10)

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe İlişkin Genelge

Tıbbi Atıkların Sterilizaysonu Hakkında Genelge (2006/14)

Katı Atık Bertaraf Tesisleri İş Termin Plânı Hakkında Genelge (2006/14)

Tehlikeli Atık Taşıma Genelgesi (2005-11)

Katı Atık Genelgesi (2004-7)

İnert Maden Atıklarının Alan Islahı, Restorasyon, Dolgu Maksadıyla Kullanımı veya Depolanmasına İlişkin Genelge

Katı Atık ve Atık Su Yönetimi Genelgesi (2004-12)

Hava Yönetimi

İthal Katı Yakıtlar Genelgesi (2011/4)

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Uygulaması Hakkında Genelge. (2009-19)

Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi.(2009-15)

Yetki Devri Genelgesi. (2009/13)

2009 Yılı Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri Genelgesi. (2009/12)

İthal Katı Yakıtlar Genelgesi. (2009/4)

(2008/11) Sayılı Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Konulu Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge. (2008/16 )

Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi

Kömür Depolama, Eleme ve Briketleme Tesisleri

Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi.

Gürültü Yönetimi

Eğlence Yerlerinden Kaynaklanan Çevresel Gürültünün Kontrolü Genelgesi (2011/11)

Eğlence Faaliyetlerinden Kaynaklanan Çevresel Gürültünün Kontrolü Genelgesi.

Deniz ve Kıyı Yönetimi

Gemi Atıklarının Bildirimi ve Kontrolü (Gemi Atık Takip Sistemi) Genelgesi

Derin Deniz Deşarjı Genelgesi(2006/21)

2006/21 Sayılı Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2011/2) (DEĞİŞİKLİK)

Derin Deniz Deşarjı İzleme Genelgesi. (2009-16)

Kıyı Tesisi Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı Onay Prosedürü Genelgesi. (2009/6)

Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Prosedürü Genelgesi (2008/13)

İzin ve Denetim

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik

Ölçüm ve İzleme

Katı Yakıt Numune Alma ve Analiz Genelgesi (2010/3)

Diğer

Kontrole Tabi Madde İthalatı Genelgesi (2011/1)

İç Genelge (SGB NO: 5) - Görüş Talepleri.

2006/19 Sayılı Genelge Kapsamında yetki devri yapılan Belediye Başkanlıkları listesi.

2008 Enerji Verimliliği Yılı İle İlgili Genelge

 
free pokerfree poker