Yönetim Danışmanlığı

egitim-hizmetleri

SGG tarafından kuruluş ziyaret edilerek teklif öncesi değerlendirme yapılır. Kuruluş analiz edilerek kuruluşun ihtiyaç ve beklentileri saptanır. Kuruluş yapısına uygun olarak DANIŞMANLIK İŞ PLANI çıkarılır. Teklif aşamasından sonra tarafların iş planı üzerinde anlaşmaları durumunda sözleşme yapılır.
İş planına uygun olarak çalışmalar başlatılır.
Danışman; kuruluşun zayıf, üstün yanlarını, yakalyabileceği fırsatları, karşı karşıya kalabileceği tehditlerin analizini (SWOT Analizi) yapar. Yönetim ve organizasyon yapısını belirleyerek işletmeyi tanımlar. Kuruluşun ana ve tali sorunlarını, mali yapısını inceler, nedenleri berlirleyerek işletme içi ve dışı analizlerini yapar.

  • Danışman kuruluş yapısına uygun olarak ;
  • Uygun Stratejilerin Seçimi
  • Organizasyonel Liderlik ve Liderlik Tarzı
  • Şirket İçi İletişim Kanalları
  • Pazarlama stratejisi
  • Stres ve Zaman Yönetimi
  • Uygulama plan / planlarını
  • Çalışanların Motivasyonu
  • Organizsayonel Karar Verme

yöntemlerini belirler. Kuruluş içinde anketler yapar, kariyer haritalarını planlamasını yapar.
Kuruluşa belirlenen stratejik planların uygulamalarını yaptırılır.
Yapılan tüm çalışmaları raporlayarak üst yönetime sunar.

 
free pokerfree poker